Kinderdagverblijf D’Ukkies

Visie:
Bij D’Ukkies staat vooral de gezelligheid en de sociale ontwikkeling voorop.We willen graag dat kinderen veel positieve ervaringen opdoen met andere kinderen omdat ze vrijwel altijd in een groep verder gaan en altijd andere mensen om zich heen zullen hebben.Wij bereiden kinderen niet bewust voor op het onderwijs, opdrachtjes kunnen ze nog lang genoeg maken, maar brengen ze in aanraking met veel concreet materiaal waarbij ze aan den lijve ondervinden wat je er mee kunt en daar van leren voor hun verdere leven.

Ook vinden we het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving opgroeien waar veel mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen maar waar ook goed gekeken wordt wat voor deze leeftijdscategorie wel of niet kan. We besteden veel aandacht aan veiligheid en een gezonde omgeving. Dit zijn sterke punten binnen ons beleid en we merken dat zowel ouders als de mensen die bij ons werken dit waarderen en het naar de kinderen toe een belangrijk gegeven is.

D’Ukkies is een particulier kinderdagverblijf met als directeur/coördinator Giena van der Veen. Het kinderdagverblijf is gehuisvest binnen verpleegtehuis De Twaalf Hoven. Wij hebben daar een gedeelte voor onszelf en lopen niet zomaar bij elkaar binnen. We gaan drie keer per maand op bezoek bij de “opa’s en oma’s” en gaan dan samen zingen, knutselen, bewegen, drinken een beker ranja of een kopje thee met een koekje om zo de gezelligheid van elkaar te ervaren. Met de ouders wordt altijd overlegd of ze dit goed vinden. De samenwerking met De Twaalf Hoven ervaren wij als zeer positief en als een extra bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast kunnen we veel betekenen voor de bewoners die in De Twaalf Hoven verblijven, zij genieten erg van de aanwezigheid van kinderen en de kinderen andersom van de aandacht die de bewoners voor hen hebben en een beetje het gevoel dat ze bij een opa en oma hebben.

D’Ukkies zal een kleinschalig kinderdagverblijf blijven omdat we graag betrokken zijn bij alle ouders en kinderen die ons kinderdagverblijf bezoeken, de directeur/coördinator kent alle ouders en kinderen en de pedagogisch medewerkers kennen vaak ook de ouders en kinderen van de andere groep omdat er regelmatig bij elkaar binnengelopen wordt en zo ook al ervaringen worden gedeeld over kinderen die we nog niet zelf op de groep hebben. Voor de kinderen van de babygroep is er een wenperiode waarin ze regelmatig even gaan “buurten” bij de peutergroep voordat ze definitief overgaan. Broertjes en/of zusjes zien/knuffelen elkaar regelmatig omdat ze dicht bij elkaar zitten en zo gemakkelijk even bij elkaar “op bezoek” kunnen.