Voor de Ouders

Voor de ouders

Pedagogisch beleid

Wij hebben een pedagogisch beleidsplan waarin beschreven staat wat kenmerkend is voor de opvang binnen D’Ukkies.Dit ontvangt u van ons zodra er contact opgenomen is, zodat u nog wat uitgebreidere informatie kunt lezen over ons kinderdagverblijf.
Vervolgens nodigen we u uit voor een bezoekje aan D’Ukkies op een avond waarop we een rondje door het kinderdagverblijf lopen en u eventueel n.a.v. de informatie vragen kunt stellen. Daarna kunt u overdag een keer sfeer komen proeven in de groep en de leidsters leren kennen en zien hoe er omgegaan wordt met de kinderen. De leidsters hebben tussendoor echter niet veel tijd om vragen te beantwoorden omdat ze met de kinderen bezig zijn, vandaar deze werkwijze.

Aanmelding en inschrijving

Aanmelden kan door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier zit in het informatiepakket (met het pedagogisch beleidsplan en extra infofoldertje) dat ouders van ons krijgen.
Na aanmelding volgt een aanmeldingbevestiging/contract en staat het kind ingeschreven en bent u verzekerd van een plekje voor uw kind op de dagen die zijn afgesproken/aangegeven op het aanmeldingsformulier.

Betaling en eventuele teruggave van de belastingdienst

De kosten van de opvang betaalt u rechtstreeks aan ons en bedragen € 8,02 
per uur. Aan het eind van de maand/begin nieuwe maand ontvangt u van ons een rekening met daarop gespecificeerd welke dagen en wel aantal uren uw kind is opgevangen.Via de belastingdienst kunt u een vergoeding in de kinderopvang krijgen.Hoe dit in zijn werk gaat kunt u vinden op www.belastingdienst.nl Op basis van de door u ingevulde gegevens kunt u gelijk uitrekenen waar u qua teruggave recht op heeft. De links hiernaartoe zijn goed te vinden via bovenstaande site. U moet de teruggave wel binnen drie maanden na de startdatum van de opvang van uw kind aanvragen.

Bij D’Ukkies is het gebruikelijk dat u betaalt wat u afneemt, alleen de werkelijk afgenomen uren (zelfs per kwartier berekend) worden in rekening gebracht. Dit in tegenstelling tot vele andere kinderdagverblijven die vaak een minimale afname van 3 dagdelen hebben en waar u de vakanties moet doorbetalen.Als u bij ons voor of op de eerste van de maand voor de daaropvolgende maand veranderingen doorgeeft, nemen we deze mee in de vaste planning en wordt alleen dat wat u door hebt gegeven berekend. De zomervakantie en kerstvakantie vragen we u altijd vroeg door te geven zodat wij van iedereen al wat eerder weten wanneer wie een langere periode afwezig is.Zo bent u altijd verzekerd van het niet door hoeven betalen van deze vakanties. Wij bieden ook flexibele opvang waarbij ouders voor of op de eerste van de maand voor de daaropvolgende maand opgeven wat zij aan opvanguren nodig hebben.Met name ouders die in wisselende diensten werken, kunnen zo alleen wat ze daadwerkelijk nodig hebben afnemen, ook al is dat soms maar een aantal uren per dag.
Het maximum aan flexibele plekken is 10 omdat dat nog goed mee te nemen is in de planning.

Uurtje factuurtje dus bij D’Ukkies en niet betalen wat u niet afgenomen hebt.